Jeolojik Zemin Etüt

Zemin Etüdü Nedir ?

 

Giriş

 

Zemin etüdü ile ilgili nedir sorunusun cevabını verebilmek için öncelikle zemin mekaniği ve kaya mekaniği nedir sorusuna cevap vermemez gerekmektedir.

Zemin mekaniği (Soil Mechanics), gevşek veya sıkışık olmayan (serbest) danelerin mekanik özelliklerinin ve zeminle ilgili problemlerin mekanik ve hidrolik kuralların ve prensiplerin uygulandığı bilimsel inceleme. Özellikle bunların bileşimi, makaslama dayanımı ve suyun etkisi zemin mekaniğinin konuları arasında yer alır. Bina inşaatı gibi durumlarda, zeminin uygunluğunu belirlemek için ve kayaçların mekanik ve kimyasal atrışması nedeniyle yapıların stabilitesi ile ilgili mühendislik problemleri için uygulanan ve başvurulan bir değerlendirme yoludur.

Kaya mekaniği (Rock Mechanics), Birincisi kayaçların fiziksel ve mekanik davranışlarının çalışması. Bunlar, kırılmaya, bükülmeye, makaslamaya olan dirençleri ve kayaçların elastiklikleri, yoğunlukları, geçirgenlikleri, gözeneklik ve içsel sürtünme açılarını içerir. İkinci olarak  Jeolojik, Kayaç yapılarının mekanik özelliklerinin, fiziksel özelliklerinin katman üzerinde etkin olan kuvvetlerin çalışması, üçüncüsü mühendislikte, kayaçların tünellerde, taş ocaklarında ve maden ocaklarındaki davranışlarının ve kaya temel üzerindeki binaların stabilitesini ayrıca kayaçların hammadde olarak çalışmasını kapsar.

Zemin ve Kaya Mekaniği ile ilgili bu sorulara cevap verdikten sonra yapılan zemin etüdü faaliyetleri ile ilgili tüm çalışmalar bu iki konu altında incelenir.

Zemin Etüdü Faaliyetleri

 

Zemin etüdün kullanılan bazı faaliyeler şu şekilde sıralanabilir.

1 – Jeolojik zemin etüd sondajları

2 – Jeolojik zemin gözlemleri

3 – Jeofizik faliyetler (Sismik kırılma ve Sismik yansıma ölçümleri, mikrotromör çalışmaları, rezistivite ölçümleri, georadar)

4 – Zemin ve kaya mekaniği laboratuvar deneyleri

5 – Koni penetrasyon deneyleri

Bu faaliyetler her zamam zemin etüdü faaliyetlerinde kullanılır.

Zemin Etüd Raporları

 

Zemin etüdü faaliyetleri bittikten sonra hazırlanacak olan zemin etüd raporu gerekli onayları almak üzere kurum ve kuruluşlara onaylatılır. Bu rapor tüm onay sonuçlarından sonra işverenlere verilir.

Zemin Etüdü işlerinizde bize + 90 226 814 17 73 nolu telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Bize ayrıca www.forekazık.com veya www.forekazık.tv adreslerindende ulaşabilirsiniz.