Su Sondajı

Su Sondajı Nedir ?

Sayın ziyaretcimiz öncelikle hoş geldiniz. Su sondajı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Su sondajı dediğimizde sondaj tanımınına ek olarak bir çok farklı farklı argümanlarında kullanıldığı sonuç olarak serbest veya basınçlı olarak yer altındaki suyun kullanıma sunulmasını amaçlayan sondoj çeşidine verilen isimdir.

Su sondajındaki sondajdan farkı her hangi bir araştırma dışında yapılan sondaj türüdür. Bu sondaj türü genel itibari ile sondaj tekniğinin her alanındaki kullanılan delgi türleri ile aynı olmak ile beraber sondaj kuyusu sonunda yapılan işlemler farklılıklar göstermektedir.

Su Sondaj Kuyusu Açılmasında Kullanılan Malzemeler

1 – Su Sondaj Makinası

2 – Su Tankeri

3 – Kamyon

4 – Jeneratör

5 – Ağırlıklar (Drill – Collar)

6 – Saplar (Kelly,  tijler, ağırlıklar

7 – Matkaplar ( Yumuşak formasyonlar için, Orta sert formasyonlar için, Sert formasyonlar için rockbitler (In-sert), Çok sert formasyonlar için rockbitler

8 – Bentonit vb. solüsyonlar

9 – Tij sehpaları

10 – Çamur ölçü aletleri (Marş hunisi, ölçülü kap ‘1 lt’lik’, özgül ağırlık terazisi, kronometre, kum yüzdesi ölçme cihazı)

11 – Çeşitli makina tamir araçları (pense, tornavida, kaynak ve kaynakçı malzemeleri, bijon anahtarları, alyen anahtarlar)

12 – Kompresör (360 – 500 CFM) yüksek basınçlı hortumlar, bunlara ait bağlantı elemanları

13 –  Jeneratör

14 – Sondör Barakası

Su Sondajı Şantiyesinin Yerlerinin Seçimi

Arazide bir su sondajı lokosyonu (kuyu yeri) seçilirken aşağıdaki konular gözönünde bulundurmalıdır.

a) Kuyu yeri : Sel suları ulaşacağı ve yüzeyde toplanan suların, dere yatağı ve toplanma alanları içerisinde seçilmiyecektir.

b) Bu gibi yerlerde kuyu açmak zorunluluğu varsa kuyu ağız borusu araziye uygun 60 cm. den az olmayacak şekilde yüksek tutulmalıdır.

c) Kuyu çevresinde bataklık oluşmasını önlemek için kuyu çevresi 15 m. çapında bir daire şeklinde tesfiye edilmelidir. Ayrıca şu önlemler alınmalıdır.

Kuyu yerinin yatay olarak en az uzaklığı (m)

Sel yatakları 15m. mecbur kalınırsa jeolojik yapı uygunsa techiz borusu sel basmayacak şekilde yüksek bırakılmalıdır. Etrafına platform betonu dökülmelidir.

Lağım ve septik çukurları 60 m., Mezarlık vs. 60 m., Mesken, anbar, ağıl, ahır vs. 30 m., Yeraltı elektrik kablosu 50 m., Yüksek gerilim hattı 100 m. gibi mesalerde kuyu yapılabilir.

Su Arama Faaliyetlerimiz

Evtek Zemin Sondaj Su arama ve araştırma faliyetlerinde jeofizik yöntemler ve jeolojik bilgilerden yararlanarak siz müşterilerimize su arama ve araştırma raporları vermektedir. Konu ile ilgili bu yöntemlerden en çok kullanılan yöntem olan rezistivite yöntemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Rezistivite Yöntemleri

Fiziğin temel prensiplerinden yararlanarak ekonomik değerde olan su kaynaklarının araştırılması ya da yerin iç fiziğinin yer altı yapısının incelenmesi amacıyla doğal/yapay kaynaklı ve teorik bazda bir ölçüm geometrisine dayanan yöntemler. Terim bazen elektro manyetik yöntemleride ifade etmektedir. Çünkü görünür iletkinlikler kullanılarak görünür rezistiviteler hesaplanmaktadır.

Bu iletkenlikler ile su araştırması yapılmaktadır. Su araştırması piyasada çok fazla kişi tarafından yapılmakta ancak profesyonel anlamda yapılamadığı görünmektedir. Su bulmak yalnızca jeofizik kullanılmamalı bunun yanına mutlaka jeolojik bulgularda eklenmelidir.

 

Bize Ayrıca www.forekazık.com veya www.forekazık.tv adreslerinde de ulaşabilirsiniz.