Sondaj Tekniği

SONDAJ TEKNİĞİ NEDİR ?

Sayın Ziyaretçimiz,

Tabiki sondaj ile ilgili bir çok karmaşa yaşıyorsunuz veya doğru sondaj tekniği ile ilgili bir çok soru var aklınızda bu yazımızda size sondaj tekniği ile ilgili bazı teknik bilgiler verip aklınızdaki soruları gidermeye çalışcağız. Bu yazımızdaki teknik bilgilerden hem jeoloji mühendisleri hemde siz yararlanabileceksiniz.

Sondaj Tekniğinde size ilk bahsedeceğimiz husus her sondajda kullanılan sondaj tijleri içerisindeki sirkülasyon sıvısının akış hızı (V)

Bu parametre sabit bir sayı olan 12,74 ile sıvı hacminin çarpımının kuyu çapından kuyu içine indirilen tij dış çapının farkının oranına eşittir. Aşağıdaki formüldeki gibi bulunur.

Sondaj Tekniği Sirkülasyon sıvısı akış hızı

Bir diğer parametrede Viskozite Katsayısı (M) bu parametrede sondaj tekniğinde plastik viskosite ile 47,9 sabit sayısının toplamı ile Yield mukavemetinin ve kuyu çapının çarpımlarının akış hızına bölünmesi ile bulunur.

Sondaj Tekniği Viskosite Katsayısı

Sondaj tekniğindeki diğer parametremiz ise Reynolds Sayısı (Nre) bu parametrede 1665 sabit sayısı, S.G. (Çamur ağırlığı) gr/cm ve kuyu çapının çarpımının viskozite katsayısına oranı olarak düşünülür. Aşağıdaki formül kullanılır.

Sondaj Tekniği Reynolds Sayısı

Sondaj Tekniğinde kullanılan diğer parametreler ise Basınç Kaybı (Düzenli akışta NRe < 2100 = P (Kg/cm) L = derinlik (m) formülü, Basınç kaybı (Düzensiz akıştaa NRe > 2100) formülü, Anülüsteki sıvı hacmi (Q=L/dak) formülü ve Kritik hız (düzenli akışın düzensiz çıkışa döndüğü hız) m/dk gibi formüllerde kullanılır. Formüller aşağıda resim olarak gösterilmiştir.

Basınç kaybı NRE büyük 2100
Basınç kaybı NRE küçük 2100
Sondaj Tekniği Anülüsteki Sıvı hacmi
Sondaj Tekniği Kritik Hız

  Elmaslı Sondajlarda Kuyuya Basılacak Su Miktarı

Elmaslı sondajlarda kuyuya basılacak su miktarları şu aşağıdaki formülle bulunur. Ayrıca kuyua basılacak sıvının basıncı normal koşullarda 300 – 400 PSI arasında olması yeterli olacaktır. Elmaslı sondajlarda kullanılacak çamurun viskozitesi ise wireline takım için 35 – 40 sn. standart takımı için 45 – 50 sn ağırlığı ise 9 – 16 s/US gallon olmalıdır. Elmaslı sondajlarda tavsiye edilen matkap ağıırlıkları ve dönme hızları ile çeşitli tijler için kritik dönme hızları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Sondaj Tekniği Elmaslı sondajlarda kuyuya basılacak su miktarı
Sondaj Tekniği Matkap Hızları ağırlıkları devirleri

  Sondaj Tekniği Tijlerin Tork Dayanımları

Sondaj tijlerinin burkulmaya karşı tork dayanımları ile ilgili formüller ile açıklamaları aşağıdaki resimde verilmiştir.

Sondaj Tekniği Tijlerin tork dayanımı formülü

Bize Ayrıca www.forekazık.com veya www.forekazık.tv adreslerinden de ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

Yorum Yap