Maden Sondajı Evtek Zemin Sondaj

Maden Sondajı Nedir ?

Maden Sondajı İle Sondaj Arasındaki Farklar

Sayın ziyaretcimiz maden sondajı ile sondaj arasındaki en büyük farklarda biri diğer sondajlardan daha dikkatli ve bilgili bir ekip tarafından yapılmasıdır. Maden sondajı pratik olarak yapılan işler bakımından aynı olmakla beraber hedef farklıdır. Bunun en büyük sebebi maden sondajlarında çalışmanın amaçı aranmak istenen maden ve minerallerin tespitidir. En basit örnek ise çoğu sondaj türünde sondajın belirli bir bölümü için analiz ve test işlemlerinin yapılmaktayken maden sondajında tüm sondajdan çıkan veriler önem arz etmektedir.

Maden Sondajı’nın Amaçı

Maden sondajlarının en büyük amaçı ekonomik olarak çıkartılmak istenen madeninin ekonomik olup olmadığını araştırmaktır. Amaç rezerv tespiti açısından çok büyük önem arz etmektedir. Hataya yer yoktur ve maden sondajları çok pahallı bir araştırmadır. Maden sondajlarında amaçları arasında en büyük amaçlardan da biride karot alabilmektir. Alınan karotları maden araştırması çercevesinde mevcut jeolojik koşullara göre yorumlayarak sonuça ulaştırabilmektir. Alınan karotlar bilgili ve uzman ekipler ile çok büyük hassasiyetlerle yorumlanır ve sondaj verileri sondaj loglarına işlenir. Maden sondajı yapılırken çeşitli problemler ilede karşılaşılır bu problemlerde sondaj logunda belirtilir.

Maden sondajlarındaki çalışmalarında her zaman bir jeolog bulunmak zorundadır. Yapılacak olan sondajlarda 24 saat esası ile çalışılıyorsa ekipler vardiyeli bir şekilde çalışmaktadır. Sondaj da jeolog bulunmasının en büyük neden ise yapılacak olan zemin koşullarını belirlemektir.

Maden Sondajı Metre Fiyatları

Maden sondajları ile ilgili metre fiyatı verebilmek için araştırılma yapılacak olan maden sahasında öncelikle jeofizik yöntemler kullanılmakta ve bu maden sahasında sondaj noktaları seçilmektedir. Seçilen sondaj noktaları ulaşımları yol durumları jeofizik ölçümlerden elde edilen veriler ışığındaki zemin parametreleri ile maden sondajı metre fiyatları verilebilmektedir.

Maden Sondajı Firmaları

Evtek Zemin Sondaj maden sondajı firmaları arasında bölgesinde ve ülkemizde yaptığı çalışmalar ile maden sondajı firmaları arasında yerini almıştır. Maden sondajlarında yapılan işlerin tamamını kendi firmasında çalışan ekipleri ile yönlendirerek maden arama ve araştırma şirketlerine danışmanlık veya yüklenici olarak hizmet vermektedir.

Maden Sondajı

maden sondajı

Bize ayrıca www.forekazık.com ve www.forekazık.tv adreslerinden de ulaşabilirsiniz.