Kazık Yükleme Deneyi

Kazık yükleme deneyi nedir ?

Kazık Yükleme Deneyi

Kazık kapasitesi hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplansın, içinde bulunduğu ortamla olan karmaşık ilişkisi nedeniyle bulunan değeri çoğunlukla kuşkuyla karşılanır. Bunun sonucu olarak büyük projelerde gerekli sayıda kazık çakılıp/imal edildikten sonra bunlardan belirli sayının kapasitesi statik veya dinamik yükleme yöntemleri ile denetlenir. İdeal uygulama ise bu işlemlerin kazık üretimi yapılmağa başlamadan tamamlanmasıdır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de uygulama, deneylerin kazıkların imalatı ile aynı zamanda, hatta imalat sonrasında yapılaması biçiminde gerçekleşmektedir.

Statik deney, deney kazığını başına ölü yük uygulayarak ve Şekil – 1 de gösterildiği iki veya dört yan kazıktan çekme kuvveti sağlayarak yükleme yolu ile yapılır.

Kazık yükleme deneyi yük kontrollü ve penetrasyon kontrolü olarak iki ana yoldan gerçekleştirilebilir. Yük kontrolü deney öncesi belirlenmiş yükler uygulanarak kazığın öz sıkışması ve zemine girişi öngörülen proje yükünü %200 ‘üne erişilene kadar izlenir. Her yük kademesinde en az 2 saat beklenir. Şimdilerde daha çok rağbet gören hızlı deneyde  (ML – maintained load) ise her yük 5 dakika gibi kısa bir süre uygulandıktan sonra artırma yapılmaktadır. Deneyde hedeflenen yüke kadar elde edilen oturmalar noktalanır, buradda göçme yükü bulunur veya hesaplanır. Genellikle hedeflenen göçme penetrasyonu altında bir yüke erişildikten sonra yük boşaltılarak kazığın elastik sıkışması da bulunabilir.

Deney Sonuçlarındaki kazık taşıma gücünün bulunması için şu anda kullanılmakta olan 15 kadar farklı yöntem vardır. Bu yöntemlerden bulunan Qd değerleri %50’ye kadar farklar gösterebildiğinden güncel eğilim deney sonuçları alındıktan sonra göçme yükünün bunlardan en az beş uygun yöntemin uygulanması ile hesaplanmaktadır.

Yine bu konuda basitçe uygulanabilecek ”ingiliz kuralı”, kazığın elastik kısalması hesaplandıktan sonra yük-oturma eğrisinden bu elastik oturma değerleri çıkarılılarak kazık çapının % 10’una karşılık olan oturma değerinin göçme yükü olarak alınmasını önermektedir.

Burada yaygın uygulama Davisson yöntemi özetlemek yararlı olacaktır. ( Şekil -2). Bu yöntem hızlı idameli yük (ML) deney verileri için elverişli olup diğer tür deneylerde gerçekleri düşük sonuçlar verebildiğinden dikkatle kullanılmalıdır. Bu yöntemde kazık yükleme deneyi sonuçları noktalandıktan sonra 4 mm. + (D/120) değeri g (gama) – eksenine işaretlenir. Kestirilen noktadan L/Ab, E eğiminde bir doğru çıkarılarak Q – g(gama) eğrisi kestirilir. Kazığın son taşıma yükü Qd kesişme noktasına karşılı olan apsis değeridir.

Evtek Zemin Sondaj Kazık yükleme deneyleri işlerinde başarılı bir şekilde bu uygulamaları uygulayarak sektörde adından söz ettirmiştir.

Kazık Yükleme Deney Şeması

kazık yükleme deneyi

Göçme Yükü Bulunması Davisson Yöntemi

Kazık Yükleme Deneyi

Evtek Zemin Sondaj Kazık Yükleme Deneyi

Evtek Zemin Sondaj, kazık yükeleme deneylerinde dünya stadartlarında gelişmeleri takip ederek yaptığı işlerde her zaman en kesin sonuçlar alarak Türkiye ve Dünya çapında danışmanlık hizmeti ve uygulamaları yapmaktadır.

Kazık yükleme uygulamalarında Evtek Zemin Sondaj deney hassasiyetlerine uygun ve dünya standartlarında işverenlerine hizmet vermektedir. Kazık yükleme deneyleri çok fazla tecrübe istemektedir. Bu nedenle kazık yükleme standarlarına uygun bir şekilde işverenler nezdinde kabul görmüş ve her gün işlerinde yeni teknolojileri işverenlerine tavsiye etmektedir.

Bize ayrıca www.forekazık.com ve www.forekazık.tv adreslerinden ulaşabilirsiniz.