Kazık Süreklilik Testleri (Integrity)

Kazık Süreklilik Testleri (ıntegrity) Nedir ?

En basit hali ile kazık süreklilik testleri sahada imal edilen fore kazık, jet grout, diyafram duvar gibi geoteknik elemanların kalite kontrolünün yapılabilmesini sağlayan testtir.

Kazık bütünlük deneyleri önemli süreksizliklerin ve materyal eksikliklerinin belirlenmesinde kullanılan bir deney yöntemidir. Bu deneyden elde edilen bulgularla kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve kazık kalitesinin kontrolü sağlanır. İntegrity deneyi kazık başında 0,5 kg ağırlığında özel bir çekiçle oluşturulan darbenin yine kazık başına yerleştirilen bir ivmeölçerle kaydedilmesi esasına dayanmaktadır. İvmeölçerle kaydedilen sinyal belirli büyütme değerleri kullanılarak dijital hale çevrilir. Sahada portatif bir bilgisayar vasıtasıyla alınan kayıtlar bu iş için özel olarak geliştirilen yazılımlar kullanılarak analiz edilmekte ve sonuçlar hız- zaman ortamında grafik olarak elde edilmektedir.

İntegrity deneyiyle elde edilen kazık süreksizlikleri sahada yapılacak detaylı çalışmalarla doğrulanmalıdır. Deneyde alınan kayıtların kalitesi kazık başının temiz ulaşılabilir ve sudan arındırılmış olmasına bağlıdır. Ayrıca deney kazık betonu dökümünden en az beş gün sonra yapılmalıdır. İntegrity deneyinde her kazık için altı ayrı kayıt alınarak deney süresince ortamdaki çevresel değişikliklerin etkisi en aza indirilmelidir. İntegrity deneyinden elde edilen sonuçların yorumunda zemin yapısı, kazık tasarım özellikleri, kazık imalat yönetimi ve imalat yönetiminin kazık formuna olası etkileri göz önüne alınmalıdır.

Bu veriler yardımıyla İntegrity deneyinden elde edilen kazık kesiti boyunca meydana gelen daralma, genişleme, kırıklar, donatı kesitindeki değişiklikler ve verilen proje uzunlukları doğru kabul edilerek kazık boyu yaklaşık olarak belirlenir.

Integrity Deneyi Yapılışı Nasıldır ?

Bu deneyler sırasıyla imal edilen kazıkların taşıma kapasitesini belirlemek amacıyla yapılan kazık yükleme deneyleri ve kazık kesitinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen değişimleri belirlemek amacıyla yapılan (kazık bütünlük) deneyleridir. İntegrity deneylerinden elde edilen sonuçlar kazık kesitinde saptanabilen kesit değişimleri ve kırıklar taşıma kapasitesini doğrudan etkileyen unsurlardır. Söz konusu kazıklar üzerinde yapılan İntegrity deneylerinde her bir kazıkta en az altı ayrı kayıt alınmış elde edilen kayıtlar incelenerek değerlendirmeler ve sonuçlar grafik olarak verilir.

Ayrıca bize www.forekazık.com veya www.forekazık.tv adreslerindede bize ulaşabilirsiniz.