İnklinometre Deneyi Nedir ?

İnklinometre Deneyi Nedir ?

İnklinometre deneyi nedir ?

İnklinometre Evtek Zemin Sondaj’ın hizmetlerinden biridir. İnklinometre ölçümleri, çok dikkat ve deneyim isteyen bir geoteknik ölçümleme işlemidir.

İnklinometre,  İnklinometre heyelan ve İksa Sistemlerinin eksenlerindeki düşey sapmalırının ölçümlerini yapabildiğimiz ve şuanda Dünya’da çok yoğun şekilde kullanılan ölçümleme ve analiz sistemidir. İnklinometre, sahada açılmış sondaj deliklerinin eksenlerinden düşey sapmalarını ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçülen sapmalar, trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilecek hale dönüştürülebilmektedir. Ardarda yapılacak olan ölçümler, stabil olmayan eğimlerin, derinliğin ve yanal hareket oranlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

İnklinometre noktaları, bina cephelerinde, 30 m’den uzun cephelerde ve en az iki adet olacak şekilde belirlenir. Ancak Heyelan gibi yer hareketlerinde yapılacak olan seçim arazinin büyüklüğüne heyelan yönüne ve coğrafi koşullara göre değişebilmektedir. İnklinometre okumaları belirli ölçüm aralıklarında yapılır. Okuma periyotları, okuma sonuçlarının değerlendirilmesine göre değiştirilebilmektedir. Ve saatte bire kadarda düşürülebilmektedir.

İnklinometre Cihaz Özellikleri

İnklinometre cihazı “bluetooth” özelliklidir ve “Probe Tipi İnklinometre” ( Probe Type Inclinometer) dir. Biaxial Probe, Kablosu, Kablo Makarası, Kablo Bağlantı Kutusu, PDA, PDA Bataryası, Bağlantı Kabloları ve Batarya Şarj Cihazından oluşmaktadır. Probe, içerisine 90° lik arayla yerleştirilmiş 4 adet yiv bulunduran esnek dairesel bir boru ile kullanılmaktadır.
Probe’ daki bluetooth vericisi PDA (el tipi bilgisayar) bağlı bulunmaktadır ve yapılan ölçümleri görsel verilere, grafik formlara dönüştürebilmektedir.

İnklinometre Boruları

İnklinometre boruları genel itibari ile PVC malzemelerden imal edilmektedir. Ülkemizde kullanılan kendi imalatımız inklinometre boruları olmakla beraber inklinometre boruları yurt dışından ithal edilebilmektedir. İnklinometre borularının en önemli olan özelliği normal PVC malzemeye göre daha esnek ve dayanıklı olmasıdır. Firmamız genellikle İthal malzemeleri kullanmaktadır ancak müşteri secimide bu durumda bize yön vermektedir.

İnklinometre borusu, hareket beklenen bölge ile kesişen dike yakın bir deliğe yerleştirilir. Açılan delik, hareket beklenmeyen bölge içerisinde (zemin veya kaya ortamı olabilir) hareket beklenen bölgenin 4.5 m ilerisine kadar uzatılmalıdır. Sedimanter yığılmanın olabileceği delik diplerinde 1.5 m lik kayıplara müsaade edilmelidir.

Boru, kum dolgu veya zayıf çimento enjeksiyonu içerisinde tutulmaktadır. İnklinometre boruları, 3.0 m uzunluğundadır ve plastiktir. Yivlerin dipten tepeye kadar aynı düşeyde kalmaları için kullanılan kılavuz sağa ve sola döndürülerek kurma işlemi tamamlanır. İnklinometre Borusunun kurulduğu andaki pozisyonuna göre, bütün deplasmanların hesaplanmasına kadar, en az iki ayrı set halinde yapılacak olan ölçümlere göre borunun ilk konumunun doğruluğu kanıtlanmalıdır. İlk ölçümler yapıldığında borunun tepesi, zemin yüzünde, hareket beklenen bölgenin dışında bir noktaya yönlenmiş olmalıdır. Ölçümlerin sıklığı çeşitli nedenlere bağlıdır, en önemli neden hareketin oranıdır.

Genel prosedür, inklinometreyi delik dibine indirdikten sonra okumalara başlamaktır. Her seferinde inklinometrenin ilk yapılan okumayla aynı derinliğe indirildiğinden emin olunmalıdır. Belirli aralıklarla okumalar alınarak inklinometre deliğin tepesine kadar yükseltilir. Daha sonra inklinometre borudan çıkartılır, kılavuz bu kez karşı yive denk gelecek şekilde 180° döndürülerek, inklinometre borusunun dibine indirilir.
Delik tepesine kadar okumalar aynı şekilde alınır. Bu prosedür, okumaları elde etmek için, karşılıklı bir yiv çifti için + ve – yönlerde 2 kez okuma alınmak üzere tekrar edilir.

Her set okumasının toplamları karşılaştırılarak ve boru uzunluğu boyunca tüm setlerin aritmetik ortalaması alınarak bir alan oluşturulur. Değişimler imalatçı tarafından belirlenenlerden daha büyük olduğu zaman inklinometre tekrar o derinliğe indirilerek ilave okumalar yapılmalıdır. Tekrar alınan okumaların aynı derinliklerde alınmasına dikkat edilmelidir.