Çevre Araştırma Sondajı

Çevre Araştırma Sondajları

Çevre araştırma sondajları toprak kirliliği veya büyük sanayi yapıları, petrol tesisleri, kimyasal depolar, petrol istasyonları vb. gibi yapılardan çevreye sızıp sızmadığının tespiti amaçı ile yapılan sondaj çeşididir.

Yapılacak olan sondaj normal sondaj standartlarında olup esas amaç toprak örneklerini tahlil etmektir. Yapılan sondaj işleri delik delme işlemi durdurularak örneklerin laboratuvar ortamına hava ile temas etmeden ve bozulmadan ulaştırmaktan ibarettir.

Yapılan çevre araştırma sondajı son derece hassas yapılan kuyu içinde standart numune alıcısı ile alınan numune çok hassas laboratuvar işlemlerine tabi tutulur. Örnek içinde kimyasal atık veya kimyasal madde tespit edilmesi durumunda çevre ile ilgili alınması gereken önlemler ile ilgili raporlama yapılır.

Toprak kirliliği ile ilgili yapılan çevre sondajları maliyetli laboratuvar testleri ve yapılan sondaj işlerin çok hassas olması gerekmektedir. Yapılan işlerde standart iş ve işçi sağlığı kuralları uygulanmaktadır.

Toprak kirliliğinin tespiti amaçı ile yapılan sondajlar çeşitli boylar yapılabilmektedir. Jeoloji göz önünde bulundurularak yapılan çevre sondajlarında yapılan sondaj çalışmalarında zemin içerisindeki yer altı suyuna kadar olan kısım araştırılır kimyasal tesis yakınlarında ve içerisinde yapılan çevre araştırma sondajlarında iş güveliği üst düzeyde olmaktadır.

Sondaj işleri genelli prosedür olarak genel sondajlara benzemekteyse çok hassas yapılmakta ve sürekli olarak sondaj yetkilisi tarafından takip edilmektedir. Çevre araştırma sondajları fiyatları genel itibari ile normal sondaj uygulamaları mertebesinde olmaktadır.

Çevre Araştırma Sondajlarında Yapılması Gerekenler

1 – Sondaj yapılacak alanının stabilize edilmesi
2 – Atıkların uzaklaştırılması
3 – Kontaminasyon olasılığı olan ya da kontaminasyon tespit edilen alanlarda yeraltı suyunun kalitesini ölçmek için gözetleme kuyularının açılması
4 – Kontanme olmuş suyun tahliyesi için kurtarma kuyularının açılması
5 – Analizler için su, toprak ve gaz numuneleri alınması
6 – Pompa testleri
7 – Araştırma ve iyileştirme sistemlerinde kısa aralıklarla yeraltı suyu numune alımı için çok girişli kuyuların açılması
Kuyuların kullanım dışı bırakılması ve mühürlenmesi

Evtek Zemin sondaj olarak Çevresel sondaj ekiplerimiz son sanayi ve çevre yasaları ve düzenlemelerine uyum konusunda yüksek derecede bilgilidir. Tüm teknik ekibimiz düzenli olarak sağlık ve güvenlik seminerlerinden geçmektedir.

Bize Ayrıca www.forekazık.com veya www.forekazık.tv adreslerinden de ulaşabilirsiniz.